พวกเราคือหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้น
เมื่อพวกเราทำงานภายใต้แนวคิดของ Large Scale Scrum

LeSS Framework คืออะไร ?

less-diagram

LeSS คือสกรัม -- Large-Scale Scrum (LeSS) ไม่ใช่สกรัมในรูปแบบใหม่หรือปรับปรุงแต่อย่างใด และ LeSS ก็ไม่ใช่การใช้สกรัมที่ระดับทีมด้านล่างแล้วเอาอย่างอื่นมาครอบในระดับบน ๆ แต่ LeSS คือการค้นหาวิธีที่ตรงไปตรงมาที่สุดการปรับใช้หลักการ, เจตนา, องค์ประกอบและความเรียบหรูของสกรัมในบริบทที่มีหลาย ๆ ทีม

อีกสิ่งที่ LeSS เหมือนกับสกรัมและอไจล์ framework ที่แท้จริงอื่น ๆ คือ LeSS นั้นเตรียมของให้เกือบจะไม่พอเพื่อสร้างผลกระทบมากที่สุด

ข้อความจากผู้เยี่ยมชมของเรา